Contributie en lidmaatschap
Minimaliseren

Tarieven contributie en lesgelden 2015-2016: 


Contributie
Alle leden betalen in principe het volle bedrag. Volgt men les aan de muziekschool, dan betaalt men slechts de helft van de contributie. Heeft men echter aangegeven geen examen te willen doen, dan betaalt men het volle bedrag zodra men is toegetreden tot het A-orkest.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het halfjaar waarin men beëindigt in rekening gebracht.

Leden (A-orkest en malletband) € 155,--, Majorettes € 110,--   (per jaar)    

De majorette opleiding wordt door de vereniging verzorgd. De kosten hiervoor zit bij de contributie inbegrepen.

De contributie moet via een machtiging betaald worden.

                   

Onderstaand het schema bij les aan de Muziekschool:

A<18 A>18 B<18 B>18 C/D<18 CD>18
 (20 min)    (20 min)    (30 min)  
Lesgeld  €   229,00  €  768,50  €    266,00  €   768,50  €    399,00  € 955,00
Contributie  €     77,50  €     77,50  €      77,50  €      77,50  €       77,50  €   77,50
Totaal  €   306,50  €  846,00  €    343,50  €   846,00  €    476,50  € 1032,50


De lesgelden moeten via een machtiging rechtstreeks aan de muziekschool betaald worden.

  

Nadere informatie omtrent de lesgelden en contributie is verkrijgbaar bij Roelie Zegeren