Commissies
Minimaliseren

     

             

Commissie-indeling

                                                                                                           

Kapelcommissie                                          Gerard Meekhof
    Harry Zegeren


Muziek-keuzecommissie                             Albert Smit
    Harry Zegeren
    Leo Harmsen (adviseur)

  

Voor de diverse acties (concerten/donateurs/geranium acties e.d.) kan door het bestuur gekozen worden uit leden welke zich daarvoor hebben opgegeven.