Commissies
Minimaliseren

     

             

Commissie-indeling

                                                                                                           

Kapelcommissie                                          Gerard Meekhof

                                                                       Harry Zegeren


Muziek-keuzecommissie                             Albert Smit   

                                                                       Harry Zegeren                                                                         

                                                                       Marleen van Regteren

                                                                       Leo Harmsen (adviseur)


Jubileum-commissie (t.b.v. 100 jaar)         Bertine Zegeren

crescendoruinen100@gmail.com              Albert Smit

                                                                       Jacobien Verbaan

                                                                       Grietje Zegeren

                                                                       Leanne Dunning

                                                                       Geke Flinkert

       Bertha Meehof

       Bert Smit


  

Voor de diverse acties (concerten/donateurs/geranium acties e.d.) kan door het bestuur

gekozen worden uit leden welke zich daarvoor hebben opgegeven.